Archive for the ‘Sindikat obrazovanja ASI’ Category

Najavljene izmene Zakona o visokom obrazovanju predstavljaju vrhunac dugogodišnjih napada neoliberalnog kapitalizma na visoko obrazovanje u Srbiji. Izmenama zakona predviđa se ukidanje dosadašnjih kategorija samofinansiranja i budžeta, dok se umesto njih uvodi kategorija sufinansiranja, koja je zapravo procentualno plaćanje školarine na osnovu uspeha.

Država pokušava da ovaj model predstavi kao jedan progresivan korak, koji će omogućiti da više mladih ljudi upisuje fakultete. U Strategiji o visokom obrazovanju navodi se i da je nov način finansiranja studija pravedniji, jer smanjuje jaz između budžetskog i samofinansirajućeg studenta dok se u realnosti budžet uništava, u korist samofinansiranja.

Ovaj korak u daljoj komercijalizaciji visokog obrazovanja u Srbiji, katastrofalan je ne samo iz aspekta daljeg onemogućavanja velikom broju mladih ljudi iz radničke klase da pohađaju fakultete zato što jednostavno nemaju novca za školarine, već takođe i zato što je u pitanju direktno uništavanje svake kolegijalnosti i studentske solidarnosti time što se studenti i studentkinje pretvaraju u ljute konkurente, koji moraju da se nadmeću, takmiče i podmeću noge jedni drugima kako bi imali što bolji uspeh a samim tim i nižu školarinu.

Školarine su i ovako previsoke, a i samo njihovo postojanje je uvreda za ljudsku inteligenciju, budući da obrazovanje, od osnovne škole, pa do fakulteta svakako treba da bude u potpunosti besplatno, javno finansirano i svima dostupno. U kapitalističkom društvu sve se tretira kao roba, koja ima određenu vrednost u skladu sa tržišnom potražnjom, pa tako i obrazovanje. Mnogi studenti moraju da rade po jedan ili čak dva posla kako bi platili sebi troškove studiranja, a studenti i studentkinje koji nisu iz univerzitetskih gradova poput Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, imaju još više troškove studiranja, a njihove porodice često uzimaju kredite i upadaju u dužničko ropstvo kako bi im obezbedile sredstva za studije.

Država želi da visoko obrazovanje pretvori u privilegiju, kroz razne besmislene namete koji se iz godine u godinu izmišljaju po fakultetima, a sami fakulteti koristeći to što imaju autonomiju konstantno dižu školarine.

Borba za svima dostupno, kvalitetno visoko obrazovanje nije nešto što je nepoznato u Srbiji. Naime još od 2006. godine postoji direktnodemokratska tradicija studentskog samoorganizovanja, koja je započeta blokadom Filozofskog fakulteta u Beogradu, od strane samoorganizovanih studenata i studentkinja. Tokom narednih godina nizale su se brojne studentske borbe i pobede: blokada Arhitektonskog fakulteta, blokada DIF-a, blokada Matematičkog fakulteta , blokada Filozofskog fakulteta 2011. godine, blokada Filološkog fakulteta iste godine, blokada Fakulteta primenjih umetnosti, blokada Fakulteta likovnih umetnosti, čuvena blokada Filozofskog fakulteta u Beogradu 2014. godine koja je trajala 60 dana i ujedno predstavlja najradikalniju samoorganizovanu studentsku borbu u Srbiji, u 21. veku, blokada Šumarskog fakulteta itd.

Ono što je zajedničko svim navedenim borbama, od kojih je većina rezultirala ispunjenjem studentskih zahteva, koji su svuda redom bili usmereni protiv bahatosti fakultetskih uprava i posredno, Ministarstva prosvete, jeste da su u pitanju samoorganizovane borbe, na direktnodemokratskim osnovama, bez ikakvih vođa, štrajkačkih odbora i drugih autoritarnih struktura, vođene od strane samih studenata i studentkinja kroz studentske zborove. Navedeni tip studentskih protesta, tokom kojih se blokiraju same zgrade fakulteta, onemogućavajući profesorima da drže predavanja, prekidanjem istih od strane studenata u protestu, pokazao se kao jedini efikasan i delotvoran oblik borbe za studentske interese.

Navedene metode organizovanja kroz direktnodemokratske zborove i sukobljavanje sa fakultetskim upravama i ministarstvom kroz blokade fakulteta, dakle kroz direktnu akciju, a koje studenti u Srbiji upotrebljavaju već 10 godina u borbi za svoje interese, predstavljaju osnovne metode anarhosindikalizma, koje su se u praksi širom sveta, kroz istoriju pokazale kao izuzetno efikasna oružja u borbi radničke klase protiv kapitalističke elite.

Borba protiv najavljenih izmena Zakona o visokom obrazovanju zahtevaće od studenata i studentkinja da se samoorganizuju na nivou cele Srbije, u direktnodemokratske, nehijerarhijske borbene grupe i da se međusobno povežu na nivou različitih fakulteta, ali i različitih univerziteta. Koristeći anarhosindikalističku metodu direktne akcije, blokadama fakulteta, na masovnom nivou, studenti i studentkinje itekako mogu da primoraju državu da odstupi, i ne samo to, već i da je primoraju na ukidanje ovog katastrofalnog obrazovnog sistema a nakon toga i na zamenjivanje istog besplatnim, svima dostupnim, kvalitetnim visokim obrazovanjem.

Studentska populacija još uvek nije u potpunosti svesna svoje snage i potencijala, ali se poslednjih meseci ta svest itekako razvija, uzmimo za primer Novi Sad, u kojem su studenti i studentkinje osnovali direktnodemokratski, nehijerarhijski „Studentski pokret Novi Sad“ koji se između ostalog otvoreno zalaže za besplatno, svima dostupno obrazovanje.

Sindikat obrazovanja Anarhosindikalističke inicijative u potpunosti podržava direktnodemokratske oblike studentskog samoorganizovanja, i u narednom periodu njegovi članovi,članice i simpatizeri nastaviće da učestvuju u svim progresivnim studentskim inicijativama i borbama, kao i tokom prethodnih 10 godina, dajući svoj doprinos kao studenti anarhosindikalisti, kroz učešće u izgradnji studentskog pokreta, kao i u svim oblicima direktnih akcija, radikalizujući studentski pokret u antikapitalističkom, slobodarskom smeru.

Advertisements

Posle famozne rekonstrukcije Vlade, imamo novog ministra, ali je politika ostala nepromenjena. Nastavlja se sa antistudentskim reformama, pa će tako nesumnjiva posledica ovih novina biti manji broj studenata koji će uspeti da ispune uslove za budžet, kao i pad kriterijuma na ispitima. Obrazovanje će postati lošije, a i takvo će biti dostupno samo privilegovanoj manjini. Problem manjka novca u budžetu se rešava tako što se zakida „na manje bitnim“ stvarima, kao što su nauka i obrazovanje, dok se za vojsku, policiju i političare redovno izdvajaju ogromne svote – za parade žandarmerije, za hiljade službenih automobila, za nove avione, koji pojedinačno koštaju više nego školarina za celi univerzitet, kao i za uredno otplaćivanje spoljnog duga Kosova, koji se meri stotinama miliona evra.

Najnovija „bolonjska novina” koju su nam spremili iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste odluka o smanjivanju broja ispitnih rokova sa šest na pet, kao i da se broj bodova potreban za upis studija na budžetu povećava sa 48 na 50. Takođe, predlog je da se naredne školske godine broj ispitnih rokova smanji na četiri i da budžet bude garantovan samo studentima koji sakupe svih 60 bodova. Pored toga, za trideset odsto su poskupeli domovi i menze na Univerzitetu u Novom Sadu, takse i razne druge dažbine na fakultetima rastu iz godine u godinu. Kao da to nije dovoljno, prosek za stipendije je podignut sa 8,5 na 9.

Na pojedinim fakultetima studentski parlamenti u saradnji sa SKONUS-om pokrenuli su peticije protiv ovih mera, kako bi nas uvukli u još jednu godinu cenkanja, nakon koje ćemo se naći u lošijoj situaciji nego danas, umesto da se borimo za kvalitetno i svima dostupno obrazovanje. Naravno, SKONUS je državna organizacija, koja se već godinama lažno predstavlja kao studentska – njeni članovi pokušavaju da naprave svoje karijere preko naših leđa i leđa naših roditelja. Oni su poznati po tome što za svaki ozbiljan pokušaj borbe za studentska prava tvrde da je „nerealan”, što nakon njihovih pregovora sa svojim partijskim drugovima iz ministarstva izlaze pred studente sa trulim kompromisima, tvrdeći da su studenti pobedili, i što sabotiraju svaki dalji vid studentske borbe.

Studentski parlamenti i SKONUS sada su pod pritiskom nezadovoljne studentske baze primorani da se uključe u studentske borbe. Prave peticije ne bi li amortizovali studentski bes i spasili državu od ozbiljnih studetskih protesta koji bi imali potencijal da zapravo promene situaciju u kojoj se nalazi visoko obrazovanje u Srbiji. Ipak, ne treba da ignorišemo ove inicijative zvaničnih studentskih predstavničkih tela. Štaviše, moramo da se uključimo u borbu insistirajući na studentskom samoorganizovanju, svako na svom fakultetu. Moramo da preuzmemo stvar u svoje ruke da bismo mogli konačno da se izborimo za kvalitetno i svima dostupno obrazovanje. To možemo postići jedino organizovani u borbene slobodarske sindikate. Sindikat obrazovanja ASI jedini je takav sindikat u ovoj zemlji. Priključi se borbi!

Sindikat obrazovanja
Anarhosindikalistička inicijativa

Vlada Srbije uputila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu u skupštinsku proceduru. Ovim predlogom između ostalog predviđeno je da se potrebni prosek ocena za dobijanje republičkih stipendija podigne sa 8,5 na 9,0. Time će veliki broj studenata ostati bez svojih stipendija, koje su im vrlo često osnovni izvor prihoda bez kog ne mogu da studiraju.

Kao alternativu stipendijama, država nudi studentske kredite, nastavljajući tako da komercijalizuje visoko obrazovanje. Neoliberalni model visokog obrazovanja podrazumeva da država prestaje da finansira visoko obrazovanje, dok se krediti komercijalnih banaka za studente nude kao rešenje za ukidanje stipendija, a istovremeno i kao rešenje za sve veće školarine. Model kome teži naša država u većoj ili manjoj meri je prisutan u većini zemalja Zapadne Evrope a naročito u Severnoj Americi. U tim zemljama studenti moraju da podižu kredite u komercijalnim bankama, i to pod izuzetno nepovoljnim uslovima, ne znajući šta tačno ti uslovi podrazumevaju i pritisnuti nevoljom. Izuzetak su oni malobrojni studenti koji dobijaju stipendije od privatnih kompanija, obavezujući se da će radom u njima otplatiti svoje školovanje.

Kada završe studije, bivši studenti su opterećeni ogromnim dugom koji je za kratko vreme toliko narastao da im je potrebno više od deset godina ne bi li ga vratili, čak i ako imaju solidno plaćene poslove. Uz to, mnogi od njih prihvataju da rade manje plaćen posao ili posao za koji se nisu školovali, jer ih banke primoravaju da pod hitno otplate kredite koje su uzeli od njih. Na ovaj način ljudi se već u mladosti navikavaju na robovski položaj prema kapitalu.

Republičke stipendije, koje vrlo često kasne i po nekoliko meseci, već godinama iznose 6100 dinara, a za isto vreme školarine, drugi troškovi studiranja, kao i troškovi života (hrane, prevoza, iznamljivanje stanova i sl) drastično su porasli. Nažalost, u društvu u kome živimo normalno je da roditelji izdržavaju studente. Apsurdno, studenti se vrlo često smatraju veoma povlašćenom društvenom grupom jer „ne moraju ništa da rade“ i „žive na tuđoj grbači“. Zaboravlja se da studenti po nekoliko sati dnevno imaju obaveze na fakultetu, vrlo često sa višesatnim pauzama između predavanja ili vežbi, a da ih kod kuće čeka završavanje predispitnih i ispitnih obaveza i, naravno, u toku ispitnog roka celodnevno učenje, što predstavlja ozbiljan i naporan rad.

Kako ovo nije napad samo na trenutne studentske interese, već se ova odluka odnosi na celokupni društveni odnos prema školovanju, vrlo je važno pravilno razumeti šta nam donose ove izmene i dopune Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Ako studenti ne budu energično reagovali, postoji opasnost da visoko obrazovanje postane privilegija bogatih i da ono više nikada ne bude dostupno deci iz radničkih porodica. Tako sistem klasne nepravde sam sebe reprodukuje kroz generacije. Studenti moraju da budu svesni da pravo na obrazovanje nije poklon već je rezultat klasnih borbi iz prve polovine prošlog veka.

 

 

 

Cirkus na Univerzitetu

Ovih dana svedoci smo medijskog cirkusa, u kome se Senat Univerziteta u Beogradu, ministar i „studentski predstavnici“ takmiče u tome ko je „racionalniji“ a ko više brine za studente i njihove uslove studiranja. Senat najavljuje povećanje školarina, pravdajući kako je deo tih povećanja „u skladu sa rastom inflacije“, Žarko Obradović i predstavnici SKONUS-a se u medijima deklarativno izjašnjavaju protiv toga da se loša ekonomska politika svali „na leđa studenata i njihovih roditelja“. Dosta je laži i medijskih manipulacija. Hajde da vidimo šta se stvarno dešava…

Senatori

Senatori

Kako nas pljačkaju?

…ono što se oduvek i dešavalo – država i čitav sistem špekulanata oko nje opet podižu školarine, dok „studentski predstavnici“ i nasmejani ministar pokušavaju da pasivizuju studentsku mobilizaciju za otpor uveravajući nas da je sve u redu i da će oni to srediti, iza zatvorenih vrata, naravno.

Žarko lopove!

Žarko lopove!

Žarko Obradović, profesor na privatnom univerzitetu Megatrend, od kada obavlja funkciju ministra nastavlja tradiciju urušavanja školstva. Tokom njegovog mandata školarine su više puta povećane. Nastavljajući sa starom igrom, Senat BU i Ministarstvo obrazovanja prebacuju odgovornost jedni na druge – Ministarstvo se u medijima navodno bori protiv povećanja školarina, ali ne postoje nikakve zvanične odluke u tom pravcu, a profesorski profiteri i ne kriju svoju halapljivost. Senat BU ponosno ističe kako danas u Srbiji oko 50% studenata studira na teretu budžeta – sjajan uspeh, naročito ako znamo da je pre samo 25 godina 100% studenata besplatno studiralo, a znanje diplomiranih studenata i opšte obrazovanje društva bilo na daleko višem nivou.

Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS), državna organizacija koja se već godinama lažno predstavlja kao studentska, čiji članovi pokušavaju da naprave svoje karijere preko leđa studenata i njihovih roditelja, poznata je po svojoj ulozi amortizera studentskog gneva i aktivnim, organizovanim pokušajima sabotaže studentskih protesta. Svi oni, vrlo svesno, već godinama učestvuju u pljački svih nas. To je čitav sistem, razrađen i organizovan. Zato i mi moramo da budemo organizovani!

Cena školovanja već godinama raste, a fakulteti postaju firme za bogaćenja pojedinaca. Privredna komora Srbije i privatne firme imaju sve veću ulogu na Univerzitetu, a privatnih fakulteta je sve više i više.

Napad na jednog je napad na sve!

Iako je će na svim fakultetima školarine porasti, jer pored otvorene najave 14 fakulteta, ostali fakulteti će „ispoštovati preporuku Senata UB da povećanja ne bude ili da se kreće u skladu sa prošlogodišnjom inflacijom od 12,2 procenta“, u medijima se ponosno ističe da na 17 fakulteta školarine ostaju iste (u proseku samo 1500 evra godišnje). Njihova strategija nam je odavno poznata – ideja je zavarati studentsku populaciju, međusobno je zavaditi tako što će se jedni napasti a drugi privremeno poštedeti. Zato je važno da svi zajedno pružimo otpor napadu na naša prava i naše društvo. Kolege sa 14 fakulteta kojima se sprema drastično povećanje školarina ne smeju da ostanu sami u svojoj borbi, moramo da se uključimo svi – jer napad na njih je napad i na ostale. Danas si možda na budžetu, ali već sutra se možeš naći u situaciji svojih samofinansirajućih kolega. Stoga je solidarnost, danas i ovde, naše najjače oružje!

Organizuj se!

Pričajte sa svojm kolegama sa grupe/katedre , i svim kolegama sa kojima ste u kontaktu. Informište se zajedno o studentskim problemima, imajte na umu da su u medijima najprisutniji oni kojima je stalo da ne budemo tačno informisani o njihovim pljačkama. Sasvim sigurno će skoro svi biti protiv postojanja i povećanja školarina, ali potrebno je vreme da bi se stvorila masa za ozbiljniji sukob sa fakultetskom upravom. Sigurno ćete pronaći još par kolega koji su spremni da se aktivno organizuju – povežite se, napravite svoju formalnu ili neformalnu grupu, i krenite u akciju. Organizujte se sa kolegama sa drugih fakulteta (ako ne poznajete ljude, kontaktirajte nas, verovatno ćemo moći da vam pomognemo).

Informišite što više ljudi o tome šta se dešava (leci, plakati, društvene mreže, sopstveni mediji) i pozivajte na opšti studentski sastanak (zbor studenata/plenum) povodom tih pitanja. Uprava i studentski parlament će, naravno, na sve načine pokušati da spreče okupljanje studenata, jer znaju koliko smo tada jaki kad smo organizovani. Ni tada ne odustajte. Iako ćete ponekad imati utisak da ste u manjini, znajte da 99% kolega podržava borbu, jer ih se u krajnjoj liniji neposredno u njihovom materijalnom interesu. I uvek se podsetite – da ste vi u pravu! Samo neljudi mogu da podržavaju profitiranje u obrazovanju, smišljajući perfidna opravdanja za tu besramnu pljačku.

U slučaju da vam uprava onemogući sastajanje u učionicama ili amfiteatrima, okupljajte se u hodnicima, dvorištima ili jednostavno zauzmite neophodne prostorije. Ništa nas ne sme zaustaviti u borbi za bolje uslove studiranja. Pozovite i sve zaposlene na fakultetu, od tetkica do profesora, zato što su naši interesi suštinski isti i zato što smo zajedno jači. Sa profesorima i parlamentarcima koji su došli sa namerom da sabotiraju rad studentskog zbora izborite se u odnosu na situaciju i štetu koju nanose – ukoliko je to potrebno da bi se omogućio normalan rad sastanka možete ih i udaljiti sa njega.

Važno je da zbor studenata (opšti sastanak) funkcioniše na nehijerarhijskim principima – svako ima pravo reči i pravo glasa, kao i pravo da bude delegiran za zadatke koje odredi zbor. Delegati moraju da imaju imperativan mandat, što znači da su zaduženi za konkretan zadatak, po instrukcijama zbora, i da su opozivi u svakom trenutku. Nehijerarhijska, neposredna demokratija nije samo princip odlučivanja koji jedini istinski poštuje dostojanstvo svakog čoveka, ona ima jako važnu ulogu za dinamiku naše borbe – videćete da su ljudi slobodniji i borbeniji u prijateljskom okruženju u kome nema nikakve pretnje odozgo, i kako su zagriženiji i aktivniji kada znaju da se bore za sebe, a ne za karijeru nekog „vođe“. Nema tog „vođe“ koji nije izdao one koje „predstavlja“, bilo da se jeftino prodao, bilo da je podlego pritiscima vlasti.

Mi

Solidarnost je naša snaga!

Direktna akcija

Istorija pokazuju da vlast isključivo reaguje na direktne pritiske, sva prava koja imamo su izborena, a ne poklonjena. Direktan pritisak na njih je pre svega materijalni pritisak – moramo direktno da zaustavimo njihov profit i ukažemo neposlušnost njihovom autoritetu – to je ono što ih najviše boli i na šta će jedino reagovati.

Protesti, blokade, povezivanje sa svima koje se ovo pitanje posredno ili neposredno tiče – radnicima, penzionerima, srednjoškolcima, našim roditeljima i komšijama, studentima širom sveta koji će podržati našu borbu. To su metodi koji će nam doneti pobedu.

Blokirajmo fakultete, Rektorat, Ministarstvo, izvedimo ceo grad na ulice. Zauzmimo fakultete i ulice!

Idemo na raspust, da napunimo baterije, i priredimo im jedno pravo studentsko proleće. Borba za znanje!

SINDIKAT OBRAZOVANJA ASI
www.asiobrazovanje.wordpress.com
Fb: Sindikat obrazovanja ASI

STUDENTSKE BORBE
www.studentskeborbe.info
Fb: Zahtevamo BESPLATNO OBRAZOVANJE u Srbiji

Zašto studenti treba da dođu i podrže radnički štrajk protiv novog zakona o štrajku? Kako to doprinosi širenju slobodarskog pokreta?

U skupštinskoj proceduri uskoro će se naći predlog novog zakona o štrajku kojim vladajuća klasa želi dodatno da oteža radničkku borbu za bolje uslove rada i života. Ovoj temi ne pridaje se mnogo pažnje u medijima, ovaj zakon, ako bude usvojen, imaće veliki uticaj na radničke, samim tim i na studenteske borbe kao i na sve obespravljene koji budu odlučili da se bore za svoje interese.

Osmočasovno radno vreme, slobodne vikende, plaćene odmore, pravo na sindikalno organizovanje, pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, i većina drugih prava osvojena su i branjena direktnom akcijom u neposrednoj borbi sa gazdama i državom, a ne glasanjem na izborima, kao ni individualnim nasilnim akcijama pojedinaca ili “posvećenih” grupa.Ne čudi nas, stoga, ovaj napad na štrajk, kao osnovu direktne akcije.

Zakonom o štrajku ne pogađa eskplicitno studente, jer oni nisu zaposleni i shodno tome nisu pod jurisdikcijom ministarstva rada. Međutim ovaj zakon će imati dalekosežne posledica po studentsku populaciju. Većina studenata će po završetku studija postaće radnici (osim nekolicine koji će postati gazde i političari) te će se pomenuti akt primenjivati i na njih. Unutar okvira postojećeg obrazovnog sistema mogućnost nastavka studija vrlo često zavisi od mogućnosti da se roditelji studenata, radnici izbore za svoja prava.

Ako vlast uspe u nameri da pasivizuje radnički otpor to će se odraziti na odnos javnosti prema borbi potlačenih uopšte. Studentske akcije koje se sada smatraju potpuno legitimnim (blokade fakulteta npr.), u nekim drugim okolnostima, u kojima nema tako radikalnog ispoljavanja nezadovoljstva mogu u javnosti biti percipirane kao nasilne, nelegitimne i “neakademske”. Ovo je samo još jedan pokazatelj da problem koji pogađa jedan grupu, posredno pogađa i ostale ugnjetavane. Zato je solidarnost između radnika, studenata, penzionera i ostalih eksploatasinih grupa, na svim frontovima ključna za poboljšanje njihovih položaja. Razlike koje postoje u načinu eksploatacije ne smeju negativno da utiču na uzajamnu pomoć, jer pojedinačni izlivi nezadovoljstva neuporedivo su slabiji od udruženih.

Borba za besplatno – javno finansirano i svima dostupno – obrazovanje zahteva podršku radnika. Ta podrška nije stvar neke idealističke ideje humanosti već već upravo vištestruki interes svih nas koje svakodnevno izrabljuju i obespravljuju. Radnici nemaju materijalne mogućnosti da školuju svoju decu, javno finasirano obrazovanje omogućava većem broju ljudi da se kvalitetnije školuju samim tim doprinosi opštem napredku društva. Pored toga akcijama solidarnosti stvara se povratna sprega između studenata i radnika. Radničke borbe će biti jače za podršku studenata i obratno, na taj način gradi se široki pokret koji će u perspektivi imati snagu da korenito promeni društvene odnose.

Zahvaljujući prošlogodišnjim blokadama Filozofskog i Filološkog ponovo je probuđen duh pobune među studentima. Iako nije bio tako intenzivan i masovan kao studentskih protesti u drugim zemljama, taj pokret je veoma značajan jer je vesnik onoga što dolazi. Ponosni smo što smo imali priliku da budemo deo toga i da se rame uz rame sa drugim borbenim studentima i studentkinjama suprotstavimo rangiranju i školarinama.

Sindikat obrazovanja ASI je formiran na jesen 2005. godine i već su te jeseni organizovani prvi studentski zborovi, a naredne godine i blokada Filozofskog fakulteta. Od svog nastanka do danas, svuda i u svakoj situaciji, zalagali smo se za organizovanje na principu direktno-demokratskih studentskih zborova i vršenje direktnog pritiska na nadležne, kroz ulične proteste i blokade fakulteta. Uvek smo bili spremni da podelimo svoje znanje i iskustvo sa drugim borbenim studentima, solidarni sa samoorganizovanim studentskim borbama i sukobljeni sa karijeristima i stranačkim vojnicima.

Ove jeseni, kada obeležavamo sedam godina postojanja, svesni smo da je studentski pokret još uvek slab i nedovoljno organizovan da bi se adekvatno suprotstavio samovolji fakultetiskih uprava i opštoj komercijalizaciji obrazovanja. No, verujemo u potencijal koji ima sadašnje malo, ali borbeno jezgro predstojećih studentskih borbi i nadamo se da će zahvaljujući zajedničkim naporima svih progresivnih studenata nastati ozbiljan i masovan studentski pokret koji će naterati vlast na ustupke i promenu odnosa prema obrazovanju.

U dodatku možete pogledati naša bitna saopštenja, analize i tekstove koji su nastali u prethodnih sedam godina:

Još tokom prošlogodišnjih studentskih blokada, uprava Filozofskog fakulteta je, u sprezi sa policijom i medijima, koristila razne lažne optužbe, u pokušaju da izoluje pojedince koje je okararakterisala kao „vođe“ i preko njih pokušala da uguši protest. Studenti tada nisu naseli na ovaj providan propagandni trik u režiji države, kojoj je smetala pobuna protiv razbojničkog neoliberalnog modela obrazovanja.

Međutim, nakon šest meseci, kada su se stvari smirile, ova trojica studenta, među kojima je i jedan član Sindikata obrazovanja ASI, ponovo su dobili poziv od policije za istražni postupak. Prvobitna najava uprave Filozofskog da će trojicu studenata tužiti zbog nasilja nad privatnim obezbeđenjem u međuvremenu je prerasla u optužnicu da su „organizovali, a i sami učestvovali, u blokadi fakulteta koja je ugrozila prava studenata i nastavnika da studiraju i rade“.

Dakle, na delu je pokušaj da se sudi samom protestu! Država ovim želi da zastraši javnost i pošalje poruku da će se svaki ozbiljan pokušaj borbe za naša prava, svaki otpor zločincima i profiterima, loše završiti po nas.

Nastavak istražnog postupka zakazan je za 5. jun u 12:30, u Palati pravde. Pozivamo vas da se tog dana solidarno pridružite našim optuženim kolegama studentima i da svojim prisustvom zajedno poručimo da nećemo pristati na ovu prljavu igru sudsko-policijskog zastrašivanja.

http://inicijativa.org/tiki/art2726